बतासले उडाई लग्यो: अभिनेता शिव श्रेष्ठ विदेशमा ।प्रतिक्रिया दिनुहोस्